Cercetare nationala in domeniul formarii personalului serviciilor de protectie a copilului

cercetare tdhCFCECAS realizeaza o cercetare nationala privind pregatirea profesionala a personalului din serviciile de protectie a copilului pe tema: CFCECAS deruleaza cercetarea: Social Service Workforce Mapping and Baseline in Southeast Europe.

Cercetarea se deruleaza in perioada mai – iulie 2015 si este parte dintr-un proiect European mai larg care acopera opt tari din sud-estul Europei: Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Kosovo, Moldova, Romania, Serbia. Cercetarea este finantata de Terre des homme in cadrul proiectului Centrul Regional de Resurse pentru Protectia Copilului din Europa de Sud-Est.

Aceasta cercetare ne va oferi o imagine de ansamblu asupra formarii profesionale a angajatilor din serviciile sociale de protectie a copilului din Romania si din sud-estul Europei. Mai exact cercetarea:

– va oferi o imagine de ansamblu asupra formarii initiale si formarii continue a personalului din serviciile sociale de protectie a copilului;

– va identifica nevoile si oportunitatile de dezvoltare si consolidare a competentelor profesionale in formarea continua;

ARIILE DE CERCETARE

In aria curriculei se va urmari: modul in care cerinta de a forma personalul serviciilor sociale de protectie a copilului se regaseste si in practica; cine, in ce domeniu si cum este format; care sunt acreditarile si calificarile disponibile pentru specialistii si personalul de ingrijire in domeniul protectiei copilului.

In aria formarii in domeniul cercetarii si evaluarii se va urmari: daca si cum sunt incluse metodele de cercetare in programele de formare; daca personalul serviciilor sociale de protectie a copilului este echipat cu cunostinte de baza privind metodele de cercetare si evaluare astfel incat sa fie pregatit pentru a concepe si realiza cercetari sau evaluari in domeniul protectiei copilului sau evaluari ale proiectelor in domeniul protectiei copilului; cum este format personalul serviciilor sociale pentru a realiza cercetari si evaluari si care sunt nevoile in domeniu;

In aria politicii in domeniul cercetarii se va urmari: cum anume este pregatit personalul serviciilor sociale de protectie a copilului pentru:

– a intelege si implementa responsabilitatile alocate potrivit noilor schimbari legislative sau noilor strategii in domeniu;

– a organiza sau a participa la dezbateri cu scopul de a influenta politicile si legislatia in domeniul protectiei copilului;

In aria practicii se va urmari:

– modul in care stagiile de practica sau programele de internship si schimb de experinta sunt integrate cursurilor de formare initiala si continua;

– modul in care pregatirea profesionala este corelata cu activitatile de zi cu zi ale personalului;

– modul in care sunt actualizate cunostintele si consolidate competentele dupa ce programele de formare profesionala se incheie.

Mai multe informatii despre cercetare vor fi actualizate pe pagina:

http://www.cfcecas.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=75&Itemid=117

logo_tdh

 

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: